Сміян Олександр Іванович

"Сміянд. мед. н., професор, Заслужений лікар України –
завідувач кафедри педіатрії. У 1981 р. він закінчив Тернопільський медичний інститут, працював доцентом кафедри педіатрії Запорізького медінституту. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему “Ендокринні і морфофункціональні механізми адаптації недоношених новонароджених з внутрішньоутробною затримкою росту в ранньому неонатальному періоді”. Професор О. І. Сміян є академіком Академії наук національного прогресу України, має більше 500 наукових та навчально-методичних праць. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та клінічні обходи в усіх відділеннях КУ «СМКДЛ». Заслужений лікар України.
Сміян О.І. є:
∙ членом конкурсної комісії студентських робіт секції “Педіатрія”;
∙ головою Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності “Лікувальна справа” (м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна);
∙ головою Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Педіатрія» лікарів-інтернів;
∙ головним редактором журналу СумДУ “Східноукраїнський медичний журнал”;
∙ членом редакційної колегії журналів “Сучасна педіатрія”, “Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології” , «Педіатрія, акушерство і гінекологія» та “Лікарська справа”;
∙ членом медичної ради Сумської міської дитячої клінічної лікарні;
∙ керівником клініки Сумської міської дитячої клінічної лікарні;
∙ членом науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
∙ голова профбюро медичного інституту Сумського державного університету;
∙ голова Асоціації педіатрів у Сумській області;
∙ членом Правління та Президіума Сумської обласної організаціі Товариства Червоного Хреста України.